Tuyển dụng

Nhân viên Kinh doanh

Nơi làm việc:
Hạn nộp hồ sơ: 27/08/2023

TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

Nơi làm việc:
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2023

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BĐS

Nơi làm việc:
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2022

KẾ TOÁN THANH TOÁN (Chủ Đầu Tư BĐS)

Nơi làm việc:
Hạn nộp hồ sơ: 12/05/2022

Trưởng nhóm Digital Marketing

Nơi làm việc:
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2021

Chuyên viên Marketing

Nơi làm việc:
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2021