Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn chiến lược

TẬP ĐOÀN G6 định hướng phát triển trở thành một trong những Tập đoàn đầu tư, phát triển đa ngành nghề hàng đầu tại Việt Nam, vươn tầm thế giới.

Sứ mệnh

Kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp, chất lượng cao nhằm đem lại một cuộc sống phồn vinh.