Tin tức

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC MUA – BÁN – CHO THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

admin 14 Th9, 2022 Tin tức

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC MUA – BÁN – CHO THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

1. Các khó khăn trong triển khai nhà ở xã hội

– Nhà ở xã hội chủ đầu tư hầu hết tự thỏa thuận giải phóng mặt bằng dẫn đến thời gian triển khai dự án kéo dài, lãi vốn lớn; do tự thỏa thuận giải phóng mặt bằng dẫn đến chi phí giải phóng mặt bằng thực tế cao nhưng chủ đầu tư chỉ được tính chi phí này toán theo quy định và chi phí về bán hàng hay một số chi phí khác không được tính vào chi phí dẫn đến lợi nhuận thực tế dưới 10%.
– Thủ tục đầu tư nhà ở xã hội còn phức tạp, khiến thời gian triển khai dự án 3-7 năm, việc thu hồi vốn bị vướng mắc ở thủ tục mở bán phức tạp, kéo dài và việc thu hồi vốn quỹ 20% cho thuê mất ít nhất 7 năm kể từ thời điểm thi công.
– Các nguyên nhân trên dẫn đến lâu nay nhiều chủ đầu tư không mặn mà với triển khai nhà ở xã hội. 
Kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến việc mua-bán-ch thuê nhà ở xã hội

Kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến việc mua-bán-ch thuê nhà ở xã hội

2. Kiến nghị, đề xuất

– Không bố trí quỹ căn thuê, thuê mua trong dự án nhà ở xã hội.
– Giữ nguyên quy định nhà ở xã hội sau 5 năm mới được bán chuyển nhượng như căn hộ thương mại để đảm bảo việc bán căn hộ cho người có nhu cầu ở thật và giữ nguyên quy định khi bán căn hộ như căn hộ thương mại nhà nước thu hồi lại tiền sử dụng đất phân bổ cho căn hộ.
– Nếu bán cho người cùng đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thì được bán bất kỳ thời điểm nào và nhà nước không thu hồi tiền sử dụng đất phân bổ cho căn hộ.
– Để rút ngắn thời gian mở bán cho phép chủ đầu tư sử dụng đơn giá tạm tính để ký kết hợp đồng với khách hàng, giảm lãi vốn cho chủ đầu tư.
– Cho phép chủ đầu tư thẩm định hồ sơ của khách hàng nếu đủ điều kiện tiến hành ký kết hợp đồng, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra hậu kiểm việc ký kết hợp đồng này nhưng hoàn thành trước căn hộ được bàn giao.
– Bỏ đơn vị trung gian là ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc rà soát đối tượng được hưởng chính sách nhà xã hội, ví dụ như thực tiễn đang xảy ra ở Hà Nội quy định này khiến thời gian khách hàng từ khi nộp hồ sơ đến khi ký hợp đồng mất 3-6 tháng:
Quy trình hiện nay tại Hà Nội: Khách hàng làm hồ sơ ở ủy ban và công an cấp xã và đơn vị làm việc, đơn vị bảo hiểm xã hội – chủ đầu tư – sở xây dựng – ủy ban nhân dân cấp huyện – ủy ban nhân dân cấp xã – ủy ban nhân dân cấp huyện – Sở Xây dựng – chủ đầu tư.
Kiến nghị: Khách hàng làm hồ sơ ở ủy ban và công an cấp xã và đơn vị làm việc, đơn vị bảo hiểm xã hội – chủ đầu tư – sở xây dựng – chủ đầu tư.
– Giá bán lại nhà ở xã hội theo giá phê duyệt ban đầu, không thay đổi để tránh phức tạp cho các cơ quan chuyên môn gồm thuế, Sở Xây dựng, kiểm toán và chủ đầu tư, khách hàng.
Mr Quê – Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam