Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch chung huyện Gia Lâm, đô thị vệ tinh Hòa Lạc - TẬP ĐOÀN G6 | G6GROUP.VN