Tin thị trường

Đảo ngọc Phú Quốc xanh sạch, phấn đấu thành đô thị loại I vào năm 2025

admin 12 Th5, 2022 Tin thị trường

Trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 của Phú Quốc (Kiên Giang) đã chỉ rõ: Sẽ xây dựng thành phố Phú Quốc đạt đô thị loại I vào năm 2025, trở thành thành phố du lịch biển đảo quốc gia và quốc tế.